Deneysel Gebe Koyun/Keçi Modellerinde Fetal Tedaviler Çalışma Gurubu

DENEYSEL GEBE KOYUN/KEÇİ MODELLERİNDE FETAL TEDAVİLER ÇALIŞMA GRUBU

Deneysel Gebe Koyun/Keçi Modellerinde Fetal Tedaviler Çalışma Grubu fikri yaklaşık 15 yıl öncesine uzanmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında fetal tedavilere dair deneysel araştırmalar planlayıp yürütmeyi amaçlayan bir grup öğretim üyesi ile (o zaman Burdur’da yerleşik bulunan) Akdeniz Üniversitesi Veteriner Fakültesinden bir grup öğretim üyesinin çok disiplinli bilimsel ortaklığı sonucunda deneysel araştırmalar planlanmıştır.

Amniyon sıvısı içine surfaktan enjeksiyonunu takiben yenidoğan yavrularda akciğer işlevleri ve histolojik değişikliklerin değerlendirildiği bir deneysel araştırma, ilk çalışmamızı oluşturmuştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin kurulması ve Veteriner Fakültesinin bu yeni kurulan üniversiteye bağlanması ile fetal tedavilerin küçükbaş hayvan modellerinde değerlendirilmesine dair ortak araştırmalar hız kazanmış, Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalından araştırıcılar da grupta yer almaya başlamıştır.

Multidisipliner çalışmalarımıza çeşitli aşamalarda neonatoloji, histoloji ve embriyoloji, farmakoloji ve zootekni gibi dallardan da araştırmacılar dahil olmaktadır.